top of page
Hakkımızda
METODOLOji

Kentsel büyük veri çözümlemelerinin kullanılarak, geri bildirim döngülerinin uygulanma, araştırma ve anlaşılabilmesi.

Enerji tüketiminde davranışsal araştırma alanında, araştırmacılar, profesyonel kurumlar ve firmalar için uluslararası bir çerçevenin oluşturulması.

Kamu katılımı ve sorumluluğu alanlarında yan/ yeni ürünlerin etkilerin ortaya çıkması.

Hedefler

Codaloop, bilişsel modelleme, veri analizi ve nitel araştırma yöntemlerini birleştirmeyi öngörmektedir. Bu bağlamda farklı disiplinlerden gelen 13 adet uluslararası ortak, yaşam labaratuvarı yaklaşımı doğrultusunda seçilen kentsel alanlarda çalışmayı hedeflemektedir.

CODALOOP TÜRKIYE EKIBı

Codaloop Turkiye ekibi dört ana proje ortağından oluşmaktadır:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-MİMARLIK FAKÜLTESİ-ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

Kavramsal çerçevenin araştırılması ve geliştirilmesi, CODALoop Türkiye ortakları arasındaki koordinasyonun sağlanması.

KADIKÖY BELEDİYESİ

Kamu ortağı olarak, sınırların içindeki mahalleler ile ilgili her türlü veri ve bilgi sağlama, gönüllü gruplarla olan işbirliğinin kurulmasında aracı olma.

P1M1

Bireylerin enerji kullanımlarına dair geri bildirimler veren web tabanlı platformun geliştirilmesi.

GÖNÜLLÜLER

CODALoop platformunun kullanıcıları olarak,enerji tüketimine dair bireysel verilerin platforma girilmesi.

bottom of page