top of page
Mhaller

Çalışma Alanları

Codaloop projesi çerçevesinde, Amsterdam, İstanbul ve Graz şehirlerinden çalışma alanları seçilmiştir. İstanbul için seçilen çalışma alanları ise Kadıköy ilçesindeki Ferneryolu, Sahrayıcedid ve Caferağa mahalleleridir.

Kadıköy    482 571   nüfus  ile  İstanbul Metropolitan  Alanı   içerisindeki   39   ilçeden  biridir. Kadıköy'ün   mahalleleri,    birbirinden    farklı   türde   konut   dokusu,   yüksek   eğitim seviyesi ve  gelir  düzeyinesahiptir. Codaloop'un  platformu  Kadıköy'ün  tüm  mahalleleri için erişilebilir olacak iken 2015 yılında   gerçekleştirilen sosyo-demografik analizlere  göre 3 mahalle çalışma alanı olarak seçilmiştir.

1) FENERYOLU

Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yoğun olarak görüldüğü mahalle, heterojen bir yapı stoğuna sahiptir. Genelde ayrık yapı nizamı hakimdir. Mahallede yer alan üniversite, genç nüfusun enerji tüketim davranışlarının proje kapsamında test edilmesine olanak sağlamaktadır.

2) SAHRAYICEDİD

Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin görüldüğü mahallede ayrık nizamda, görece heterojen bir yapı stoğu hakimdir. Ayrıca yüksek katlı ( 10+ ) konut siteleri de bulunmaktadır.


D-100 otoyoluna sınırı bulunan mahallede Kadıköy- Kartal metrosunun iki durağı yer almaktadır. Kadıköy Belediyesi'nin altyapı ve geri dönüşüm projelerini gerçekleştirdiği mahallelerden biridir.

3) CAFERAĞA

Kadıköy'ün geleneksel merkezini de içeren mahallede, tarihi yapı stoğu bulunmaktadır. Genelde bitişik nizam hakimdir. Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin henüz yaygınlaşmadığı bir mahalledir.


Mahalle merkezi bir konumdadır. Yürünebilirlik ve çeşitli ulaşım modalarına erişilebilirlik yüksek düzeydedir.

bottom of page